Selskabsret med tilhørende økonomisk rådgivning om:

 • Praktiske værktøjer i bestyrelsesarbejdet
 • Indgåelse af direktør- og incitamentskontrakter
 • Udarbejdelse af aflønningspolitik
 • Fondsbestyrelser, herunder rådgivning om god fondsledelse
 • Foreningsbestyrelser og vedtægter
 • Valg af medarbejderrepræsentanter i selskaber og koncerner
 • God selskabsledelse (corporate governance)
 • Afholdelse af generalforsamling, herunder om dirigentopgaver

Få svar på spørgsmål som

 • Hvordan tilrettelægges arbejdet i bestyrelsen mest effektivt?
 • Hvordan udformes en bonusaftale, som fastholder, motiverer og skaber langsigtet værdi?
 • Hvilke krav er der til aflønningspolitikken for direktionen?
 • Er reglerne om bestyrelsesansvar anderledes i foreninger?
 • Gælder der særlige regler for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer?
 • Hvordan gør jeg min virksomhed attraktiv for kapitalfonde?
 • Hvem udnævner dirigenten og hvilke beføjelser har dirigenten på generalforsamlingen?