Retssager og konfliktløsning

 • Bestyrelses- og direktionsansvar
 • God revisionsskik
 • Insider handel og markedsmanipulation
 • Retssager om økonomisk kriminalitet
 • Køberetlige tvister
 • Mægling og mediation

Få svar på spørgsmål som

 • Kan det betale sig at anlægge erstatningssag mod ledelsen?
 • Hvad skal bestyrelsen være opmærksom på for at mindske risikoen for erstatningsansvar?
 • Er revisors erklæring i årsrapporten i strid med god revisionskik?
 • Hvor går grænsen mellem lovlig aktiehandel og markedsmanipulation?
 • Hvornår har en part misligholdt en købsaftale/kontrakt og hvilke beføjelser har man i givet fald?