Rådgivning om kapitalforhold

 • Stiftelse/opstart af virksomhed samt etablering af filialer
 • Gennemgang af forretningsplaner inkl. økonomi og budgetter
 • Værdiansættelse af virksomhed inkl. vurdering af kursværdi
 • Indgåelse af ejer- og investeringsaftaler
 • Kapitalforhøjelser, fusion og spaltning
 • Udstedelse af konvertible obligationer/warrants
 • Aktionærlån og selvfinansiering
 • Virksomhedsoverdragelser (M&A) og generationsskifte
 • Rekonstruktion og ophør af virksomheder
 • Børsnoteringer, prospektudarbejdelse og tilbudspligt
 • Kryptovaluter, betalingsmiddel, krav til en Kryptovaluta børs, Initial Coin Offering (ICO),
 • Crowfunding, aktie- og lånebaseret

Få svar på spørgsmål som

 • Hvem kan stifte et kapitalselskab (A/S eller ApS) og hvad er kravene hertil?
 • Hvordan beskrives en værdiansættelse i en ejeraftale?
 • Hvordan udformes en ejeraftale, så parterne undgår fremtidige tvister?
 • Hvordan ”løses” situaioner med 50% 50% ejerskab?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige former for kapitaltilførsel?
 • Kan en børsnoteret virksomhed lovligt tilbageholde intern viden fra markedet?
 • Hvilke krav er der til en ICO (Initial Coin Offering) sammenlinget med en almindelig IPO (børsnotering)?
 • Hvordan rejser man kapital ved crowdfunding og hvad er de juridiske krav hertil?