Rådgivning om compliance og risikostyring i finansielle virksomheder

 • Compliance i forhold til bestyrelser i finansielle virksomheder
 • Udarbejdelse af politikker, procedurer og forretningsgange inden for compliance
 • ”Fit and proper” godkendelse
 • Godkendelse som kvalificerede ejere
 • Compliance og værdiskabelse
 • Strategisk risikoanalyse, herunder identifikation, måling og overvågning
 • Hvidvask (AML), herunder om organisering af compliance
 • Compliance særligt i forhold til forbrugsudlånsvirksomheder
 • Operationel risikostyring
 • Strategisk outsourcing

Få svar på spørgsmål som

 • Hvordan skaber compliance værdi?
 • Hvad skal der til før, virksomheden kan siges at være compliant?
 • Hvad skal bestyrelsen især være opmærksom på i forhold til compliance ?
 • Hvad er de typiske faldgrupper ved organiseringen af compliance?
 • Hvordan foretages risikoidentifikation i praksis?
 • Hvordan organiseres og tilrettelægges arbejdet med operationel risikostyring i praksis?
 • Hvad er de største faldgrupper i strategiske outsorcing kontrakter?