Jeg har i mange år forsket, undervist og rådgivet om selskabsretlige problemstillinger. Dette gælder ikke bare i forhold til børsnoterede selskaber, men også i forhold til fonde, foreninger og selvejende institutioner.

Jeg tilbyder således højt specialiserede ydelser, hvor jeg bruger min økonomiske baggrund. Det betyder, at min juridiske rådgivning, er baseret på en solid økonomisk vurdering af den valgte juridiske løsning. Det er afgørende, at min løsning, skaber værdi for klienten.

Jeg bistår med gennemførelse af alle dele af selskabsbeslutninger, udarbejdelse af forslag, indkaldelser, protokollering af beslutninger, dirigent på generalforsamlinger, anmeldelser, udarbejdelse af alle selskabsdokumenter etc.

Jeg bistår ofte virksomhedsejere med sparring som betroet rådgiver, ikke kun i forhold til juridiske spørgsmål, men også i forhold til virksomhedsstrategi, udvikling og forretningsplan samt i forhandlinger.

Dette gælder også i forhold til etablering/drift af virksomheder, der arbejder med kryptovalutaer samt kapitalfremskaffelse via crowdfunding.

Desuden rådgiver jeg om fondsretlige forhold bl.a. om etablering, ændring af vedtægter og opløsning af fonde. Samtidig tilbyder jeg mig gerne som fondsbestyrelsesmedlem.

Jeg trækker efter behov på nogle af de dygtigste skatteeksperter i landet.

Caspar Rose Ydelser

Udarbejdelse af responsum /syn og skøn

Jeg tilbyder udarbejdelse af et responsum inden for mine fagområder. Et responsum er et såkaldt ensidigt indhentet dokumentet angående et juridisk spørgsmål, som der er givet svar på.

Et responsum er med andre ord en uafhængig juridisk ekspertvurdering, som ønskes brugt i en konkret retssag.

Derfor kan jeg ikke påtage mig at repræsentere en part i denne situation.

Desuden tilbydes udarbejdelse af en fairness opinion i form af en syn og skøns erklæring f.eks. ved fusion eller frivilligt overtagelsestilbud, der svarer til en erklæring, om den tilbudte aktiekurs rimelighed f.eks. i forhold til størrelsen af kurspræmien.
Syn og skøn tilbydes også i forhold til vurderingen af, hvorvidt der foreligger indikationer på markedsmanipulation (tidligere benævnt kursmanipulation)

Samarbejdspartnere

Jeg har et meget bredt netværk og samarbejder med andre advokater i Norden, hvis viden jeg trækker på.

Desuden har jeg et tæt samarbejde med: