Advokatvirksomhedens politik om databeskyttelse og GDPR

Rose Advokater v. Caspar Rose
CVR. nr. 25 86 33 13
(“Advokatvirksomhed”)

Databehandling af personoplysninger i henhold til forordning nr. (EU) 2016/679 udstedt af Europa-Parlamentet og EU Rådet og den danske databeskyttelseslov (nr. 502 dateret 23. maj 2018). I daglige tale kaldet “GDPR” eller de almindelige databeskyttelsesforordninger. I henhold til disse regler er Advokatvirksomheden datakontroller for de personlige data, der behandles af Advokatvirksomheden. Når det er relevant for korrekt håndtering af en bestemt sag, registrerer og udveksler Advokatvirksomheden data med andre advokater, herunder inden for EU, domstolene, offentlige myndigheder, andre parter i sagen såvel som andre tredje partier. Når Advokatvirksomheden overfører personoplysninger til tredjelande, sker dette i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Hvis sagen som der håndteres, er en grænseoverskridende opgave, deles data med andre relevante advokatfirmaer, som Advokatvirksomheden samarbejder med i disse lande.

Rettigheder for alle registrerede
Udgangspunktet er det samme for alle, der er registreret. Du har som klient ret til at få indblik i de data, Advokatvirksomheden har
og behandler såvel som en række andre oplysninger, du kan modstå, at vi behandler dataene, du kan anmode om at få forkerte data rettet og under særlige omstændigheder, anmode om at dine data bliver slettet eller behandlingen af samme begrænset.

Opbevaring af data
Advokatvirksomheden vurderer løbende, når der ikke længere er behov for at gemme data. Når der foretages en vurdering, tages der blandt andet hensyn til, at data er tilgængelig inden for normale forældelsesbestemmelser og behovet for at dokumentere den rådgivning, der leveres. Som hovedregel gemmes data om klienter og modparter i 10 år, svarende til den absolutte standard om forældelsesbestemmelse. For visse data og anliggender iht. forældelsesloven og hvor der lagres data, er perioden længere.

Når du er klient
Som klient behandles data, fordi du har bedt Advokatvirksomheden om at repræsentere dig som juridisk rådgiver i en given sag. Dataene kan være navn, adresse og person nummer eller andre personlige identifikationsnumre. Sådanne data behandles i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, d og f. Advokatvirksomheden behandler muligvis også mere personlige data, for eksempel biometriske data, data om helbred, sociale betingelser og din økonomi. Sådanne data behandles i overensstemmelse med artikel 9, artikel 9, stk. 2, litra a, b og f. Derudover gælder kapitel 3 i den danske personoplysningslov for alle data, vi opbevarer om dig. Normalt får Advokatvirksomheden de data, der er brug for, til at rådgive om en given sag fra dig som klient, andre parter i sagen, offentlige myndigheder og/eller domstole. Advokatvirksomheden kan også hente data fra virksomhedsregistre, det danske CPR-register såvel som andre offentlige registre. Det understreges, at du ikke er juridisk forpligtet til at give nogle data, dog for at udføre lovpligtig klient og hvidvaskning af penge undersøgelser, bliver Advokatvirksomheden nødt til at få visse data, før den kan påbegynde en ny sag.

Når du ikke er en klient, behandles data også om dig
Advokatvirksomheden behandler også data om personer, der ikke er klienter. En årsag kan være, at du er ansat hos en klient, når Advokatvirksomheden rådgiver klienten. Det betyder at Advokatvirksomheden kan udføre due diligence på personlige data, når den rådgiver om et salg eller køb af en virksomhed osv. Det kan også vedrøre registrering af data hos offentlige myndigheder, eller når Advokatvirksomheden ellers er hyret som advokat, eller den er din modpart i juridiske tvister. Normalt vil sådanne data ikke være hentet fra dig, men snarere fra din arbejdsgiver, en anden virksomhed, domstol, et offentligt register eller fra andre tredjeparter. Dataene kan være navn, adresse og social sikring eller andre personlige identifikationsnumre. Sådanne data behandles i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, d og f. Advokatvirksomheden behandler muligvis også mere personlige data, for eksempel biometriske data, data om betingelserne for en ansættelse, tvister med en arbejdsgiver, data om helbred, forhold og din økonomi. Sådanne data behandles i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra a, om personoplysninger, b og f.

Når du ikke er en klient, kan Advokatvirksomheden ikke altid give adgang til oplysninger om de data, der behandles om dig. Dette er grundet Advokatvirksomhedens lovpligtige fortrolighedsforpligtelser og juridiske privilegium vedrørende klientsager der bruges til at vide, hvilke data der behandles om dig. Advokatvirksomhed behandler også personlige data til markedsføringsformål. Hvad angår markedsføringsformål behandler Advokatvirksomheden kun din e-mailadresse eller lignende i overensstemmelse med artikel 6. stk. 1, litra a. Dette er data, som du selv har givet Advokatvirksomheden til markedsføringsformål, f.eks. for at denne kan sende dig nyhedsbreve eller andet marketingmateriale. Du kan til enhver tid anmode om at få dine data slettet. Du kan skrive til caspar.rose@roseadvokater.dk hvis du ønsker at dine data bliver slettet.

Kontaktoplysninger:

Advokatvirksomhedens kontaktoplysninger:

Rose Advokater v/ Caspar Rose
www.roseadvokater.dk
Charlottenlund Stationsvej 2
2920 Charlottenlund
Danmark
CVR. nr.: 25863313
Telefon: +45 2034 2652
Mail: caspar.rose@roseadvokater.dk

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du har en klage over håndteringen af dine data. Tilsynet kan kontaktes via www.datatilsynet.dk På tilsynets hjemmeside kan du læse mere om databeskyttelsesreglerne og den supplerende databeskyttelseslov.