Caspar Rose

Velkommen til Rose Advokater

Jeg tilbyder en bred vifte af rådgivning inden for erhvervsret bl.a. inden for selskabsret og bestyrelsesarbejde, baseret på dyb forretningsforståelse.

Mine ydelser henvender sig primært til ejerledede virksomheder, iværksættere, erhvervsdrivende fonde samt internationale virksomheder, som ønsker repræsentation i Danmark.

Jeg har mange års praktisk bestyrelseserfaring. Derudover har jeg en baggrund som tidligere professor med særlige opgaver inden for god selskabsledelse (Corporate Governance).

Desuden har jeg erfaring fra Danske Bank og Dansk Industri (DI), hvor jeg var ansvarlig for bl.a. selskabsret og god selskabsledelse.

Jeg tilbyder højt kvalificeret juridisk rådgivning inden for mine områder. Dette kombinerer jeg med min baggrund som økonom, således at min juridiske løsning/vurdering, giver kommerciel mening. Kort sagt, juridisk rådgivning, der skaber økonomisk værdi og er baseret på en veludviklet forretningsforståelse.

Desuden vægter jeg tilgængelighed meget højt.

Min rådgivning omfatter:

 • Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet, herunder om jura, strategi og økonomi
 • Udpegning til bestyrelser
 • Rådgivning om ledelsesansvar dvs. bestyrelses- og direktionsansvar
 • Selskabs -og fondsret, samt Virksomhedsoverdragelser (M&A)
 • Børs- og kapitalmarkedsret
 • Erhvervs- og kontraktsret
 • Retssager og konfliktløsning bl.a. inden for økonomisk kriminalitet
 • Compliance og risikostyring i finansielle virksomheder

Desuden tilbyder jeg:

 • Foredrag, undervisning samt skræddersyede bestyrelseskurser inden for jura, regnskabsforståelse og virksomhedsøkonomi
 • Udarbejdelse af responsa i retssager samt udpegning som voldgiftsdommer
 • Syn og skøns vurdering i forhold til værdiansættelse af virksomheder samt aktiekurser
 • Rådgivning om juridiske forhold for kryptovalutaer

Caspar Rose har sin heltidsbeskæftigelse på CBS og påtager sig kun efter aftale førelse af egentlige retssager.

Seneste publikationer

The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway (joint with Inger Hagen)
European Journal of Industrial Relations, 2019

Effekten af Cornerstone-investorer ved børsnoteringer – et empirisk studie, (fælles med Catharina Thorseth Blach og Jens Dueholm)
Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2, 2019

Gennemførelse af det nye aktionærrettighedsdirektiv – 2. del. Tilskyndelsen til aktivt ejerskab med vægt på konsekvenserne for finansielle virksomheder, (fælles med Peer Schaumburg Müller)
Revision og Regnskabsvæsen, nr. 3, 2019

Få et uforpligtende møde

VIGTIG INFORMATION

Caspar Rose har med virkning fra 1. juli 2023 deponeret sin advokatbestalling. Dette indebærer, at Caspar Rose kan fungere som rådgiver/konsulent, men ikke som advokat.

Fremadrettet vil Caspar Rose primært fokusere på sin forskning, hovedsageligt inden for M&A’s, kapitalmarkedsret, corporate governance samt de finansielle markeder på CBS.

Derudover fokuserer Caspar Rose på bestyrelsesarbejde/afholdelse af bestyrelseskurser.

Caspar Rose kan stadigvæk kontaktes på caspar.rose@roseadvokater.dk, alternativt crosebizz@gmail.com

IMPORTANT INFORMATION

Caspar Rose has deposited his practicing certificate with effect from 1 July 2023. This means that Caspar Rose can act as advisor/consultant, but not as admitted to the Danish bar.

Going forward, Caspar Rose will primarily focus on his research, mainly within M&A, capital markets law, corporate governance and the financial markets at CBS.

In addition, Caspar Rose focuses on board work/arranging board courses.

Caspar Rose can still be contacted at caspar.rose@roseadvokater.dk, alternatively crosebizz@gmail.com